Archiwalny
30.11.2023 13:40

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

43
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi - Ferie zimowe dla dzieci 2024.

Załączniki

Opublikowany przez: Andrzej Jurewicz