Archiwalny
29.11.2023 11:10

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

44
z zakresu ekologia i ochrona środowiska; Koło Gospodyń Wiejskich "Pęciczanki" - Dokarmianie dzikich ptaków przy zbiornikach wodnych w Gminie Michałowice.

Załączniki

Opublikowany przez: Andrzej Jurewicz