Archiwalny
22.06.2023 13:45

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

40
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Par. Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach-Opaczy. Wyjazd wakacyjny 2023

Załączniki

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji