Archiwalny
06.12.2023 10:40

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

39
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Uczniowski Klub Sportowy "Komorów" - Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy Michałowice

Załączniki

Opublikowany przez: Andrzej Jurewicz