Archiwalny
13.07.2023 13:05

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

36
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Klub Sportowy "Zdrowie" - Sportowe Michałowice - szermierka.

Załączniki

Opublikowany przez: Andrzej Jurewicz