Archiwalny
15.02.2024 11:10

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

61
z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny; Zamiast ekranu - warsztaty kreatywno-taneczne 2 edycja

Załączniki

Opublikowany przez: Andrzej Jurewicz