Archiwalny
03.08.2023 09:05

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

33
z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania złożone przez Koło Gospodyń Wiejskich "Gospochy" w Nowej Wsi - zadanie pod nazwą "Tańcowała igła z nitką - warsztaty szycia na maszynie dla dzieci"

Załączniki

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji