Archiwalny
04.04.2024 10:40

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

30
z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Koło Gospodyń Wiejskich "Graniczanki", Warsztaty rękodzieła "Zaklęte w żywicy"

Załączniki

Opublikowany przez: Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska