Archiwalny
11.01.2023 09:30

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

34
Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. " Otwarte zajęcia z tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy Michałowice"

Załączniki

Opublikowany przez: Monika Telak