Archiwalny
17.07.2023 16:45

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

41
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Uczniowski Klub Sportowy FC Komorów, Piłkarskie wakacje w Januszkowie.

Załączniki

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji