Archiwalny
28.03.2024 11:45

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

33
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Uczniowski Klub Sportowy FC Komorów; Piłkarskie wakacje w Uniejowie.

Załączniki

Opublikowany przez: Andrzej Jurewicz