Archiwalny
01.09.2023 16:40

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

42
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Koło Gospodyń Wiejskich „Pęciczanki”, Michałowice z kulturą muzyczną - Spotkanie z królem rocka Frieddie
Mercury

Załączniki

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji