21.04.2021 14:30

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

3
z zakresu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej -"Rok 2021 – Uchwalone przez Sejm Święto Konstytucji 3 Maja" Stowarzyszenie Projekt Raszyn

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska