27.10.2022 16:05

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

8
Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - "Organizacja cyklu spotkań „Współpraca międzynarodowa w obszarze kultury – nowe perspektywy”. Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro"

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska