Archiwalny
30.11.2023 12:20

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

29
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Anprel - Klub Piłkarski AMT; Kontrola nad piłką, w grze w ataku i obronie...

Załączniki

Opublikowany przez: Andrzej Jurewicz