Archiwalny
05.01.2024 13:25

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

100
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Koło Gospodyń Wiejskich "Dziewczyny z Komorowa"; Dobra kondycja na co dzień.

Załączniki

Opublikowany przez: Andrzej Jurewicz