Archiwalny
23.06.2023 12:15

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

12
Z zakresu wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. "Harcerskie Lato 2023 dla mieszkańców Gminy Michałowice"

Załączniki

Opublikowany przez: Piotr Pawluk