21.04.2021 14:40

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

8
z zakresu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - "KONSTYTUCJA - ważna sprawa" Stowarzyszenie Projekt Raszyn

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska