20.01.2020 21:20

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

63
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś.
Promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci.

Zadanie ma polegać na aktywnej formie wypoczynku sportowego dzieci, z elementami zdrowego współzawodnictwa, jak i poznania niektórych fajnych miejsc, poprzez wyjazdy kulturalno-sportowe. Poprzez wyjazdy w strojach klubowych, również promocja miejscowości. Miejsca realizacji sportowej: Hala w Komorowie, Balon w Michałowicach, 5-6 dni w tygodniu 2-4 h dziennie Miejsca realizacji kulturalnej: „Kopernik", Lego Narodowy, kino, trampoliny, miejsca rozrywki umysłowej itp.) 2-3 h dziennie. Do 12 dni na zadanie.

Załączniki

Opublikowany przez: Marcin Walichnowski