20.01.2020 21:35

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

79
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś
Utrwalanie aktywności fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców.

Zadanie ma polegać na aktywnej formie wysiłku fizycznego młodzieży, mieszkańców, z elementami zdrowego współzawodnictwa sportowo-meczowego. Treningi i sparingi o różnej formie zaawansowania. Miejsca realizacji sportowej: Orlik w Sokołowie, boisko w Granicy, popołudniowo w godzinach 16.30-21.30 lub 3-5 h dziennie 4-5 dni w tygodniu ,oraz mecz weekendowy sparingowy do 3,5h. Do 16 dni na zadanie. 

Załączniki

Opublikowany przez: Marcin Walichnowski