07.02.2020 09:15

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

36
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - pt. zajęcia wokalne z dyrygentką oraz akompaniatorem dla chóru „Pęciczanki” - KGW „Pęciczanki”

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Mostowska