12.03.2020 10:15

Urposzczona oferta realizacji zadania publicznego

24
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro” - rezygnacja z dotacji z powodu sytuacji epidemiologicznej

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska