Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 190 podstron zawierających "konsultacje spo������������������eczne"
121 Projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie sołectwa Sokołów, gmina Michałowice, dotyczących zmiany § 14 statutu sołectwa.
122 Osiedle Granica - wybory
We czwartek, 6 września, mieszkańcy Granicy wybrali swoich przedstawicieli do Zarządu Osiedla Granica. Przewodniczącą została Dominika Małgowska. Do zarządu weszły: Marta Łukaszewicz,
123 Uchwała Nr XXXIX/271/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, dotyczących określenia rodzaju miejscowości.
124 Gminne plany dla Pęcic Małych, notatka z dnia 16 II 2021
W poniedziałek 15 II 2021 roku sołtys i rada sołecka (wstawiła się niemal w komplecie) gościli w urzędzie naszej gminy. Zapraszająca, wójt Małgorzata Pachecka,
125 Dzienny Dom Seniora
Pierwsi seniorzy z naszej gminy uczestniczą już w zajęciach prowadzonych w Dziennym Domu Seniora, który mieści się w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d. Cały czas trwa nabór
126 Kampus edukacyjny w Regułach – mamy ambitne plany
Szanowni Państwo, jeszcze w marcu sfinalizujemy umowę - zwieńczenie rozmów toczonych od stycznia - ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Umowa dotyczy organizacji dwuetapowego
127 Uchwała Nr XLIII/405/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie przyjęcia procedury obowiązkowych konsultacji społecznych
128 Ogólne zebranie mieszkańców osiedla Komorów
Ogólne zebranie mieszkańców osiedla Komorów odbyło się 6 marca, we wtorek. Uczestniczyło w nim ponad stu mieszkańców. Zebranie zorganizował przewodniczący zarządu osiedla.
129 Wiara w drugiego człowieka
W pomocy społecznej ważna jest wrażliwość, empatia, zrozumienie i poszanowanie godności drugiego człowieka” - wywiad z Iwoną Radzimirską, dyrektorką GOPS w gminie Michałowice.
130 Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 1 marca 2012
w sprawie określenia terminu wyłożenia ankiet konsultacyjnych dotyczących przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł oraz powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
131 Budowa „Paszkowianki”
Budowa drogi potocznie zwanej „Paszkowianką” nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Wójt gminy Michałowice podjęła działania, by decyzje dotyczące II etapu realizacji tej
132 Przejrzysta Polska – przejrzysta gmina
29 lipca br., w budynku Urzędu Gminy Michałowice Grażyna Wojciechowicz z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przedstawiła, przygotowany przez siebie, raport dotyczący realizacji
133 Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2012
w sprawie określenia terminu wyłożenia ankiet konsultacyjnych dotyczących zmiany Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z
134 Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 marca 2012 r.
w sprawie określenia terminu wyłożenia ankiet konsultacyjnych dotyczących zmian Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z
135 Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 marca 2012 r.
w sprawie określenia terminu wyłożenia projektu Statutu osiedla Granica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Granica.
136 Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII,
137 BADANIE KTG - PROGRAM PILOTAŻOWY
Polega na analizowaniu czynności serca oraz ruchów płodu, a także czynności skurczowej mięśnia macicy. Badanie to pozwala wykryć stany zagrażające zdrowiu dziecka, takie jak
138 Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenia nowej jednostki
139 Projekt uchwały
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenia nowej jednostki
140 Zebranie konsultacyjne mieszkańców Komorowa
Zebranie z mieszkańcami Komorowa, było pierwszym z dwóch zwołanym przez Krzysztofa Grabkę, wójta gminy Michałowice (drugie odbyło się w Granicy), mającym na celu poznanie