Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8260 podstron zawierających "michałowice-wieś"
41 ZP.2711.38.2014
Czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Michałowice
42 Uchwała Nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice
43 Wiosenne porządki w Gminie Michałowice
Szanowni Mieszkańcy, w ramach wiosennych porządków zwracamy się do Państwa z prośbą o pielęgnację roślinności niskiej i wysokiej graniczącej z pasami dróg
44 BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE TO PRZYSZŁOŚĆ
6 maja 2021 r. została podpisana umowa na rozbudowę energoefektywnego przedszkola w Regułach.
45 Zarządzenie Nr 75/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2021.
46 Tresura psów - Osiedle Michałowice
Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza dorosłych mieszkańców Michałowic Osiedla oraz młodzież od lat 14, ze swoimi pupilami na warsztaty z tresury psów. Start 15 maja w godz. 14.00-
47 Rodzinne podchody Michałowickie
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice, Sołtys Opaczy Małej oraz Sołtys Michałowic Wsi zapraszają Mieszkańców Michałowic, Michałowic- Wsi i Opaczy Małej na Rodzinne Podchody
48 Zarządzenie Nr 80/2021
w sprawie powoływania Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu „Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice”
49 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dn. 28.04.2021 r.
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 28.04.2021 r. o wszczęciu postepowania na wniosek Gminy Michałowice, Aleja
50 Badminton dla każdego
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice oraz Stowarzyszenie RES zapraszają na cykliczne zajęcia badmintona (każdy piątek, w godz. 19.00-20.00 oraz 20.00-21.00).
51 Nordic Walking Team Michałowice
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice oraz Fundacja Promocji Rekreacji KIM zapraszają na cykliczne zajęcia Nordic Walking w lesie (każda niedziela, start 16 maja, godz. 8.00).
52 Protokół Nr XXIX
Z obrad XXIX sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 23 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
53 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż działki ewid. nr 320/1, położonej w Granicy, gm. Michałowice, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1P/00032403/5.
54 Protokół Nr XXX
Z obrad XXX sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 25 marca 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
55 Obwieszczenie – ZRID Rekreacyjna
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
56 Profesjonalny oczyszczacz powietrza w Urzędzie Gminy Michałowice
Dzięki lokalnej inicjatywie w Sali Obsługi został zamontowany profesjonalny oczyszczacz powietrza.
57 Salon Poezji K40- Osiecka
Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka oraz Stowarzyszenie K40 zapraszają na Salon Poezji K40 online (16 maja, godz.12:00)
58 Zarządzenie Nr 78/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2027.
59 Zarządzenie Nr 74/2021
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Uchwale Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r.
60 Nordic Walking - Michałowice
Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza na zajęcia Nordic Walking z instruktorem (soboty, start 8 maja , godz. 8-9.30)