Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 528 podstron zawierających "remont"
141 Zp.3402-24/08
Michałowice: wykonanie robót remontowych w budynku szkoły w Michałowicach
142 30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.5: WSPOMINAMY IV KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (2002-2006)
Od jesieni 2002 r. organem wykonawczym w gminie został po raz pierwszy wójt, wybrany przez mieszkańców gminy w bezpośrednich wyborach. Podczas tej kadencji powstały pierwsze
143 Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.18.2011
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy
144 ZP.271.1.51.2017
Remont i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw, strefach rekreacji i w ogródkach jordanowskich w Gminie Michałowice.
145 Zp.3402-25/08
Wykonanie robót remontowych w budynku szkoły w Nowej Wsi
146 Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.09.2011
Remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy
147 ZP.271.2.08.2017
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym.
148 Rozstrzygnięto postępowanie zp.3402-01/09
Remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice
149 Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.33.2011
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana i remont szafek sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych oraz remont linii słupów oświetlenia
150 ZP.271.2.68.2016
"Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice"
151 Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402-51/09
Sokołów, remont ulicy Rodzinnej (utwardzenie rowu) i Usuwanie rozlewisk wodnych na drogach
152 ZP.271.2.21.2017
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej.
153 ZP.271.2.11.2017
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy.
154 ZP.3402-10/08
Remont dróg i ulic o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, z destruktu oraz równanie i profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie gminy
155 Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402-42/09
Remont budynku będącego w zasobach mieszkaniowych Gminy Michałowice w Opaczy Kolonia przy ul. Ryżowej 90
156 ZP.271.2.65.2017
Równanie i profilowanie dróg oraz remont dróg tłuczniem kamiennym, betonowym oraz destruktem.
157 Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402-30/10
Remont tłuczniem kamiennym i betonowym oraz destruktem ulic w Gminie Michałowice
158 ZP.271.2.08.2017
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym.
159 Wymiana nawierzchni na placu zabaw w sołectwie Komorów
Informujemy, że na placu zabaw w Kaliszowym Gaiku w sołectwie Komorów trwają prace związane z wymianą nawierzchni pod urządzeniami zabawkowymi. Planowane zakończenie prac - 31
160 ZP.271.1.51.2017
Remont i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw, strefach rekreacji i w ogródkach jordanowskich w Gminie Michałowice.