Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 528 podstron zawierających "remont"
81 ZP.271.2.26.2019
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice
82 ZP.271.2.47.2019
Remont ulicy Skowronków w Pęcicach Małych na odcinku od ul. Zielonej Polany do ul. Ks. Woźniaka
83 ZP.271.2.73.2019
Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi - zamówienie uzupełniające
84 ZP.271.2.47.2019
Remont ulicy Skowronków w Pęcicach Małych na odcinku od ul. Zielonej Polany do ul. Ks. Woźniaka
85 Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.03.2011
Remont dróg- równanie i profilowanie dróg na terenie Gminy Michałowice
86 ZP.271.2.26.2019
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice
87 ZP.271.1.46.2019
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji
88 ZP.271.2.36.2017
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na
89 ZP.271.1.46.2019
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji
90 ZP.271.1.44.2019
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji
91 ZP.271.2.40.2018
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej
92 ZP.271.2.64.2019
Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi
93 ZP.271.1.44.2019
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji
94 Rozstrzygnięcie postępowania ZP.3402-06/10
Remont ulic i dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej i z żużla na terenie Gminy oraz remont dróg - równanie i profilowanie
95 ZP.271.2.64.2019
Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi
96 ZP.271.2.53.2019
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym
97 ZP.271.2.39.2018
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy
98 ZP.271.2.53.2019
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym
99 ZP.271.2.42.2019
Remont nawierzchni ulicy Południowej wraz z przebudową w zakresie odwodnienia w miejscowości Komorów Wieś, gmina Michałowice
100 Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.06.2012
Remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy