Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 504 podstron zawierających "remont"
41 ZP.271.2.59.2018
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na
42 ZP.271.2.59.2018
„Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego
43 Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402-54/09
Komorów Wieś remont ulicy Stare Sady, Aleja Starych Lip, Komorów remont ulicy Matejki
44 ZP.271.2.74.2019
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy - zamówienie uzupełniające
45 ZP.271.2.80.2019
Remont dróg tłuczniem betonowy, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym - zamówienie uzupełniające
46 ZP.271.2.36.2017
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na
47 ZP.271.2.11.2019
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana szaf sterujących wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na
48 Unieważniono postępowanie ZP.2712.02.2011
Remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy
49 Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.10.2012
Remont ulic i dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, żużlowej na terenie gminy i remont dróg - równanie i profilowanie
50 ZP.271.2.53.2019
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym
51 ZP.271.2.73.2019
Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi - zamówienie uzupełniające
52 ZP.271.2.64.2019
Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi
53 ZP.271.2.40.2019
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej
54 ZP.3402-05/08
REMONT CZĄSTKOWY DRÓG I ULIC O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE
55 ZP.271.2.36.2017
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na
56 ZP.271.2.46.2019
Remont nawierzchni w ul. Zielona Polana i ul. Skowronków w Pęcicach Małych
57 ZP.271.2.40.2019
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej
58 ZP.271.2.47.2019
Remont ulicy Skowronków w Pęcicach Małych na odcinku od ul. Zielonej Polany do ul. Ks. Woźniaka
59 ZP.271.2.46.2019
Remont nawierzchni w ul. Zielona Polana i ul. Skowronków w Pęcicach Małych
60 ZP.271.2.40.2019
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej