07.02.2018 12:20
16

Równanie i profilowanie dróg oraz remont dróg tłuczniem kamiennym, betonowym oraz destruktem.

Data podpisania umowy:
29.11.2017
Data zakończenia:
31.01.2018
Wartość:
199.432,06 zł
Firma:
MARGARET
Małgorzata Bartczak,
Stara Wieś
Opublikowane przez: Marta Opłocka