Znaleziono w kontaktach

Referat Inwestycji i Remontów

tel: (22) 350-91-91 wewn. 7
pietro II pok. 201, 202, 203

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik Referatu: Iwona Popowicz

 

 

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 521 podstron zawierających "remont"
1 ZP.271.2.32.2020
Remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia
2 ZP.2712.24.2014 Remont tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym Nr sprawy: ZP.
3 Remont ul. Letniej w Granicy
Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.: 1) wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, 2) mechaniczne wykonanie koryta całej szerokości jezdni i chodników
4 ZP.271.1.967.2020
Remont chodników na placach zabaw, strefach rekreacji i boiskach na terenie gminy Michałowice
5 ZP.271.2.29.2020 sesja on-line
Remont nawierzchni ulicy Reja w Granicy
7 Remonty i inwestycje w nowowiejskiej Szkole Podstawowej
Dobre nowiny dla uczniów szkoły w Nowej Wsi a także ich Rodziców, oraz dla wszystkich zainteresowanych planowanymi inwestycjami/remontami w najbliższej okolicy.
9 Remont ulic o nawierzchni bitumicznej
1) Remont ulicy Tadeusza Borowskiego od ul. Parkowej do ul. Targowej we wsi Opacz Mała 2) Remont ulicy Mikołaja Reja od ul. Jana Kochanowskiego do ul. Śliwkowej we wsi Granica 3) Remont
11 Remont biblioteki w Nowej Wsi
Dzięki generalnej modernizacji biblioteka składa się obecnie z przestrzennych, jasnych sal: sali głównej z księgozbiorem dla dzieci, przeznaczonej także na zajęcia edukacyjne
15 Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej
Planowany termin zakończenia prac - listopad 2020
18 Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice
Planowany termin zakończenia inwestycji - IV kwartał 2019 r.