Znaleziono w kontaktach

Referat Inwestycji i Remontów

tel: (22) 350-91-91 wewn. 7
pietro II pok. 201, 202, 203

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik Referatu: Iwona Popowicz

 

 

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 566 podstron zawierających "remont"
1 ZP.271.2.77.2020
Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice”
2 Zarządzenie nr 80/2020
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice” i powołania Komisji
3 Zarządzenie nr 106/2020
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice” i powołania
4 Remont ul. Niecałej i przebudowa ul. Północnej
W dniu dzisiejszym (04.09.2020) rozpoczął się remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie.
5 Zarządzenie nr 174/2020
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont nawierzchni ul. Reja w Granicy” i powołania Komisji Przetargowej
6 Zarządzenie nr 239/2020
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont nawierzchni Alei Starych Lip w Komorowie” i powołania Komisji Przetargowej
7 Zarządzenie nr 244/2020
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont rowu opaskowego „B” przy zbiorniku wodnym w Komorowie Wsi” i powołania Komisji
8 Zarządzenie nr 223/2020
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice”
9 Zarządzenie nr 182/2020
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia”
10 Zarządzenie nr 165/2020
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym i destruktem bitumicznym” i powołania
11 Rusza remont zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej
Gmina Michałowice rozpoczyna roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej”. Celem remontu jest przywrócenie
12 Zarządzenie nr 271/2020
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie
13 Zarządzenie nr 281/2020
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym” i powołania
14 ZP.2712.24.2014 Remont tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym Nr sprawy: ZP.
16 Zarządzenie nr 286/2020
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej” - zamówienie uzupełniające i powołania
18 Zarządzenie Nr 285/2020
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy” - zamówienie uzupełniające
19 Remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia
W ramach prac wykonano remont gminnej drogi o nawierzchni gruntowej - ulicy Niecałej wraz z odwodnieniem (długość ok. 67,0 m) oraz przebudowę ulicy Północnej wraz z odwodnieniem
20 Remont nawierzchni ulicy Reja w Granicy
W ramach zamówienia Wykonawca wykona: 1) remont nawierzchni, 2) przebudowę odwodnienia o długości 100 mb wraz z systemem rozsączającym.