25.05.2021 09:35
211

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice

Data podpisania umowy:
01.06.2021
Data zakończenia:
25.10.2021
Wartość:
737 817,11 zł
Firma:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
MADO Andrzej Mróz

W ramach inwestycji zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne w lokalizacjach:
- Granica: ul. Szczęśliwa - ul. Jagodowa, ul. Czeremchy (doświetlenie parkingu przy
świetlicy)
- Komorów: ul. Norwida, ul. Zielna
- Reguły: ul. Słoneczna,
- Michałowice- Wieś: ul. Kolejowa,
- Michałowice- Wieś: ul. Kolejowa, ul. Kasztanowa (oświetlenie ścieżek rowerowych).