Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 21 podstron zawierających "porady prawne"
1 Bezpłatne porady prawne
W lutym wznawiamy cykl bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Michałowice. Najbliższe spotkanie z adwokat Magdaleną Krajnik-Partyką odbędzie się 23 lutego.
2 Bezpłatne porady prawne
Najbliższe spotkanie z adwokat Magdaleną Krajnik-Partyką, podczas których będzie udzielała porad prawnych mieszkańcom naszej gminy, odbędzie się 27 października.
3 Decyzje Gminy Michałowice związane z koronawirusem
Drodzy mieszkańcy, w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszej gminy zostały podjęte
4 Akty prawne
Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
5 Prawnik pierwszego kontaktu
Pani Wójt Gminy Michałowice oraz Kancelaria Radców Prawnych Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska Sp.j. zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do skorzystania z nieodpłatnych
6 Majątek
Majątek ośrodka stanową: środki trawłe o wartości 65 337,76; pozostałe środki trwałe o wartości 75 055,79; wartości niematerialne i prawne o wartości 11
7 Piece
Kto może starać się o dofinansowanie pieca? osoby fizyczne (mieszkańcy Gminy Michałowice) wspólnoty mieszkaniowe osoby prawne przedsiębiorstwa jednostki
8 Opłaty, podatki
Podatki   podatek od nieruchomości - osoby fizyczne podatek od nieruchomości - osoby prawne podatek rolny - osoby fizyczne podatek rolny - osoby prawne podatek leśny -
9 Prawo
Znajdą tu Państwo odnośniki do najważniejszych aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. W dziedzinie prawa ochrony środowiska spełnienie warunków
10 Czym jest wolontariat
Wolontariat jest to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działania na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.” Tak więc, wolontariat
11 Protokół Nr X
Z obrad X sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2003-07-22
12 Zakładanie placówek niepublicznych
A) Niepubliczne placówki mogą zakładać i prowadzić: - osoby prawne którymi są stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
13 Strona główna
    Komórki organizacyjne GOPS i samodzielne stanowiska -kontakt: Inspektor ochrony danych pan Piotr Glen iodo.gops@michalowice.pl Sekcja Świadczeń
14 Ponowne wykorzystywanie Informacji Publicznej
Ponowne wykorzystywanie Informacji Publicznej Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa Ustawa
15 Pomoc specjalistyczna
Wsparcie specjalistyczne jest udzielane w Punkcie Poradnictwa w Opaczy – Kolonii przy ul. Ryżowej 90. Tel. 22 350 91 72 (czynny tylko w godzinach poszczególnych
16 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
Godziny pracy ośrodka: Poniedziałek - 8.00 – 18.00 Wtorek – Czwartek 8.00 -16.00 Piątek - 8.00-14.00 dzień wewnętrzny Sekretariat Pani Agata Holz pokój nr 7 parter, tel
17 Protokół nr XXXIX
Z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2014.06.10
18 Pomoc społeczna
Zadania z zakresu pomocy społecznej jak również innych ustaw z zakresu polityki społecznej są realizowane przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną – Gminny
19 Załatwianie spraw
Pomoc społeczna – świadczenia z pomocy społecznej są przyznawane na wniosek (pisemny lub ustny) osoby zainteresowanej jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby ,
20 Statut
S T A T U T   Postanowienia ogólne § 1 1. Centrum Usług Wspólnych jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Michałowice. 2.