01.08.2016 14:45

Odnawialne źródła energii

857
11 lipca i 19 lipca w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice odbyły się spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych na inwestycję w odnawialne źródła energii.

Główne atrybuty odnawialnych źródeł energii są znane niemal wszystkim, to ekologia, czyli ochrona środowiska, w którym żyjemy oraz ekonomia, czyli ograniczenie kosztów związanych ze zużywaną energią.

 

W spotkaniach, które zostały zorganizowane przez Urząd Gminy Michałowice, wzięło udział wielu mieszkańców naszej gminy, a przyczynkiem do jego organizacji jest konkurs zorganizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 4.1 – Odnawialne źródła energii.

 

Spotkania otworzył specjalista Urzędu Gminy Michałowice ds. funduszy zewnętrznych, Daniel Kowalski, który jak mówi – z racji ograniczonej alokacji środków w ramach RPO dla woj. Mazowieckiego, które na lata 2014-2020 wynoszą 42 538 000 zł, została podjęła decyzję o zawiązaniu partnerstwa gmin w skład, którego wchodzą gminy: Brochów, Kampinos, Michałowice i Młodzieszyn. Projekt partnerstwa gmin to szansa na zwiększenie konkurencyjności w pozyskaniu środków, a jego liderem i koordynatorem jest Gmina Michałowice.

 

W szczegóły projektu „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” realizowanego w ramach RPO – działanie 4.1, wprowadziła Edyta Dziekońska – Prezes Zarządu Arten Consulting.

 

Dofinansowanie w ramach tego projektu to 80% kosztów kwalifikowanych, a pośród sposobów pozyskiwania energii znalazły się: kolektory słoneczne, fotowoltaika, powietrzne pompy ciepła oraz kotły na biomasę.

 

Do projektu może przystąpić każdy mieszkaniec Gminy Michałowice będący właścicielem nieruchomości, w której miałaby być zrealizowana inwestycja i spełni określone warunki m.in. budynki mieszkalne osoby fizycznej, właściciel wpisany do księgi wieczystej, pod adresem nie może być zarejestrowana lub prowadzona działalność gospodarcza, budynki oddane do użytkowania, na dachu nie może być pokrycia z eternitu.

 

Uczestnicy spotkań poznali również szacunkowe koszty przedsięwzięcia, które w zależności od rodzaju inwestycji mogą sięgać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

 

Informacje na temat dofinansowania ze środków unijnych na inwestycję w odnawialne źródła energii można uzyskać w Urzędzie Gminy Michałowice pok. 126 - Daniel Kowalski, specjalista ds. funduszy zewnętrznych.

 

 

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także