08.04.2017 12:59

Wielkanocne spotkanie mieszkańców Opaczy-Kolonii

391
Tradycyjnie, tuż przed świętami Wielkiej Nocy, mieszkańcy Opaczy-Kolonii spotkali się na symbolicznym jajeczku, aby we wspólnym gronie przeżywać przygotowania do najważniejszego katolickiego święta.

Wielkanocne spotkanie, które 6 kwietna odbyło się w świetlicy przy ul. Ryżowej 90, zostało zorganizowane przez sołtys, Grażynę Grabkę, radę sołecką oraz Koło nr 5 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jak wszystkie wydarzania w Opaczy-Kolonii również i Wielkanocne spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i mieszkańcy oraz przybyli goście z trudem zmieścili się w tej niewielkiej świetlicy.

 

Spotkanie rozpoczął ks. proboszcz Marek Małkiewicz, który wspólnie z mieszkańcami odmówił modlitwę i poświęcił zgromadzone pokarmy. W swoich życzeniach ks. proboszcz nawiązał do czasu, który rozpoczyna Zmartwych wstanie Chrystusa, „Niech daje nam nowe życie, niech ożywi nasze serca, a wszelkie spory i niechęci odrzuci, bo zostaliśmy stworzeni do wielkich rzeczy i nie potrzeba, aby te różne małe trudności nas wiązały”.

 

Sołtys, Grażyna Grabka, która w imieniu własnym oraz rady sołeckiej i radnej Anny Kamińskiej złożyła przybył gościom świąteczne życzenia. „Życzę wam, aby te Święta Wielkanocne były pogodne, pełne miłości, nadziei i abyście spędzili je w rodzinnym i radosnym gronie”.  

 

W imieniu rady gminy życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych mieszkańcom Opaczy-Kolonii złożyła przewodnicząca rady, Elżbieta Biczyk.

 

Do życzeń dołączył się również wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka – Najserdeczniejsze życzenia, aby te święta wszyscy przeżyli w ciepłym, radosnym i rodzinnym gronie.

 

Po życzeniach i podzieleniu się jajeczkiem przyszedł czas na część artystyczną spotkania w Opaczy-Kolonii o którą zadbały chóry „Czerwone Korale” i „Czerwone Koraliki”. Tego dnia zgromadzeni w świetlicy mieszkańcy i goście wysłuchali koncertu chórów, które pod kierunkiem Renaty Włodarek zaśpiewały pieśni: „Jezus daje nam zbawienie”, „Pan jest pasterzem moim”, „Wierzę w Ciebie Panie”, „Godzien o godzien”, „Wszystko co mam”, „O wychwalajcie go wszystkie narody”, „Ty tylko mnie poprowadź”, „Zmartwychwstał Pan”, „Bóg jest miłością”, „Barka”, „Jezus jest Panem”.

 

Wszystkie przepyszne wielkanocne potrawy zostały przygotowane i przyniesione przez mieszkańców sołectwa. 

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także