23.01.2017 18:15

Zajęcia podsumowujące z „Dramy”

311
Warsztaty teatralne „Drama” to doskonała zabawa w aktorstwo, gdzie dzieci tworzą improwizowane scenki, dialogi i gry. Podczas zajęć podsumowujących, które 21 stycznia odbyły się w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, rodzice mogli zobaczyć efekt pracy ich dzieci, ale i również osobiście wziąć udział w warsztatach.

Warsztaty teatralne „Drama” charakteryzują się innowacyjnym podejściem do nauczania poprzez działania aktorskie, które wcale nie są główną aspiracją, a jedynie sposobem na osiągnięcie celu, jakim jest rozwój pewności siebie, wyobraźni i umiejętności współpracy w grupie.

 

W trakcie prowadzonych przez Piotra Siennickiego zajęć dzieci rozwijają zdolności kreatywnego myślenia, wyobraźnię, koncentrację, a także spontaniczność i asertywność tak bardzo pomocną w przypadkach, kiedy trzeba odmówić. Wyjątkowość tych zajęć, które różnią się od wielu im podobnych, polega na tym, iż nie są one klasycznym kółkiem teatralnym, tu dzieci pracują metodą improwizacji. Każde zajęcia to nowy, inny temat i rola m.in. zwierzęta, kosmonauta, reżyser, aktor, piraci i wiele innych. W obrębie tego tematu dzieci tworzą sceny, w których tekst i scenariusz wymyślany jest na bieżąco, więc zabawy jest co nie miara i nie ma czasu na nudę.

 

Bardzo ważnym elementem „Dramy” jest praca głosem i mową, dzięki czemu dzieci zdobywają umiejętność odważnego i swobodnego wypowiadania się, a tym samym zapominają o swoich ograniczeniach i zaczynają wierzyć we własne możliwości.

 

Dotychczasowe zajęcia, które  zorganizował Zarząd Osiedla Michałowice oraz sołtys Michałowic-Wsi, odbywały się szkole podstawowej w Michałowicach i prowadzone były w dwóch kategoriach wiekowych, kl. 0-III oraz kl. IV-VI. Wszystko wplecione w cały ciąg zabaw dostosowanych do poziomu umiejętności, zainteresowań oraz możliwości dzieci.

 

Warsztaty „Drama” zostały sfinansowane z funduszów sołectwa Michałowice  i osiedla Michałowice.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także