17.09.2016 12:55

Zebranie mieszkańców Opaczy-Kolonii

364
Na podstawie § 5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Opacz-Kolonia, sołtys sołectwa zwołała zebranie mieszkańców, które odbyło się 16 września w świetlicy przy ul. Ryżowej 90.

Zebranie mieszkańców, w którym udział również wziął wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka oraz radni gminy otworzyła sołtys Opaczy-Kolonii, Grażyna Grabka. Następnie po zatwierdzeniu porządku obrad oraz wyborze sekretarza zebrania, którym została Bożena Kamińska, mieszkańcy przyjęli protokół z zebrania z dnia 23. 09.2015 r.

 

W sprawozdaniu z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania sołtys, Grażyna Grabka przedstawiła, iż podjęto na nim jedną uchwałę dotycząca rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2016, które zgodnie z decyzją mieszkańców zostały przeznaczone na organizację działalności kulturalno- sportowej na terenie sołectwa.

 

Z wniosków, jakie mieszkańcy zgłosili do budżetu gminy podczas zebrania z dnia 23.09.2016 r. zrealizowane zostało: modernizacja z odwodnieniem ul. Ryżowej, wykonano ul. Studzienną, zmodernizowano ul. Grabową, a także w realizacji są ul. Badylarska, Górna i Ewy.

 

Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckie za okres od 23.09. 2015 r. do 16.09.2016 r., która to została sfinansowana z funduszu sołeckiego.

 

W tym czasie zorganizowano:

 

Październik 2015 – wyjazd do Karolina na spektakl „Dwie morgi utrapienia”.

Listopad 2015 – z okazji Święta Niepodległości odbył się koncert pieśni patriotycznej, w którym wystąpiły chóry „Czerwone Korale” i „Czerwone Koraliki” pod kierownictwem Renaty Włodarek.

Grudzień 2015 – koncert „Śpiewajmy włoską piosenkę”, bal choinkowy dla dzieci, spotkanie wigilijne, którego tradycją jest to, że wszystkie potrawy na wigilijny stół mieszkańcy przygotowują sami.

Styczeń 2016 – karnawałowy bal dla dzieci.

Luty 2016 – spotkanie z okazji tłustego czwartku.

Marzec 2016 – koncert z okazji Dnia Kobiet, wystąpili artyści: Anna Szołajska – sopran, Bogdan Kuźmiuk – tenor oraz Jerzy Muczyński – pianino, także spotkanie wielkanocne, na które potrawy przygotowali sami mieszkańcy.

Maj 2016 – piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

Czerwiec 2016 – spływ kajakowy rzeką Jeziorką oraz wycieczka dzieci do Bałtowa.

Sierpień 2016 – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Wrzesień 2016 – przedstawiciele Opaczy-Kolonii wzięli udział w dożynkach gminno powiatowych, prezentując kompozycję dożynkową.  

 

Ponadto w trakcie całego roku odbywały się zajęcia cykliczne, tj. próby chóry dla dzieci i dorosłych, zajęcia plastyczne i kulinarne dla dzieci, warsztaty szalonego naukowca dla dzieci starszych, raz w miesiącu teatrzyk dla dzieci oraz zajęcia Pilatesu dla dorosłych.

 

Po przedstawieniu sprawozdań przez sołtys, Grażynę Grabkę mieszkańcy Opaczy-Kolonii jednogłośnie – 45 głosów – podjęli uchwałę, aby środki z funduszu sołeckiego na rok 2017 w wysokości 56 919, 27 zł przeznaczyć na organizację działalności kulturalno-sportowej na terenie sołectwa, w tym 53 919, 27 zł na cele kulturalne i 3 000, 00 zł na wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

 

W dalszej części mieszkańcy przedstawili swoje propozycje do budżetu gminy na rok 2017.

 

Wśród zgłoszonych propozycji znalazło się wykonanie ul. Mokrej, ul. Św. Antoniego, umocnienie kanału opaczewskiego od ul. Rebusowej do trasy S2, przebudowa ul. Środkowej od ul. Jesionowej do kolejki WKD i od ul. Zachodniej do kolejki WKD.

Mieszkańcy zwrócili też uwagę na potrzebę modernizacji świetlicy, która z trudem mieści uczestników odbywających się w niej wydarzeń. Był także wniosek o ustawienie ławek na terenie sołectwa oraz koszy, także na psie odchody, aby spacerujący mieli gdzie odpocząć, a spacerujący z psami mogli nie pozostawić odchodów swoich pupili byle gdzie. Kolejna propozycja do budżetu gminy dotyczyła objęcia monitoringiem ul. Klonowej, na której u zbiegu z torami kolejki WKD dochodzi do częstych zakłóceń spokoju mieszkańców tej ulicy, a którego przyczyna najprawdopodobniej są przyjezdni.

 

Na zakończenie zebrania sołtys Opaczy-Kolonii podziękowała mieszkańcom za przybycie na zebranie i aktywny w nim udział.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także