17.06.2024 13:35

Bez zmian na stanowisku sołtysa Komorowa-Wsi

254
Artur Kostera, jedynym kandydatem w wyborach na sołtysa sołectwa Komorów.

13 czerwca podczas zebrania wiejskiego, które poprowadziła Anna Fabisiak – zastępca wójta, mieszkańcy sołectwa zdecydowali ponownie powierzyć obowiązki sołtysa dotychczasowemu sołtysowi, Arturowi Kosterze.

W zebraniu, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców uczestniczyła również wójt Małgorzata Pachecka, także mieszkanka sołectwa Komorów. 

Zanim jednak mieszkańcy przystąpili do wyborów, sołtys Artur Kostera przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej za okres od 11.09.23 do 13.06.24. W tym czasie zorganizowano kilka wydarzeń dla mieszkańców sołectwa w tym: koncert Anny Krysiak i Manolo, piknik „Pożegnanie Lata”, akcję sadzenia krokusów, spotkanie wigilijne, sprzątanie sołectwa, koncert z okazji Dnia Kobiet, święcenie pokarmów z okazji Świąt Wielkanocnych. Mieszkańcy mieli okazję wybrać się jedno z trzech wyjazdów do teatru, a najmłodsi obejrzeć aż 6 bajek w świetlicy wiejskiej. Nie brakowało również okazji do innych aktywności jak: warsztaty stroików, pierników, kompozycji świątecznych, pisanek i palm wielkanocnych, warsztatów „Thermomix” oraz zumby, jogi, zajęć zdrowego kręgosłupa, laboratorium juniora i zajęć plastycznych.

Ponadto sołtys Artur Kostera w ramach działalności interweniował w sprawach związanych m.in. z wymianą oświetlenia ulicznego i kanalizacji, przebudowy parkingu przy zalewie na końcu ul. Głównej, wycinki konarów i gałęzi, zamontowania lustra u zbiegu ulic: Polnej, Sadowej i Stare Sady, uzupełnienia ubytków w nawierzchni na ulicy Zielnej, Paproci, Pod Borek, Kaliszany i Polnej, usunięcia wraku auta, wymiany koszy na śmieci w Kaliszowym Gaiku, naprawy stojaków rowerowych przy ul. Wrzosowej, przebudowy ul. Tęczowej, przedłużenia chodnika przy cmentarzu, wywozu gruzu z ul. Głównej/Sadowa, zarybienia zalewu, naprawy zapadniętej studzienki u zbiegu ul. Bugaj i Nad Zalewem.

Po części sprawozdawczej przyszedł czas na wybór sołtysa i rady sołeckiej. Wybory na sołtysa Komorowa w zasadzie rozstrzygnęły się już na samym początku. Dotychczasowa działalność i zaangażowania „starego” sołtysa cieszy się uznaniem mieszkańców. Dlatego też nie dziwi fakt, iż Artur Kostera był jedynym kandydatem do tej funkcji, a w wyborach zdobył 133 na 136 głosów.

W nowej kadencji sołtys Artur Kostera zapowiedział dalsze działanie na rzecz mieszkańców oraz sołectwa. Reagować zarówno na te duże, jak i nawet najdrobniejsze sprawy zgłaszane przez mieszkańców, których czasem nie widać. Realizować tak duże, jak i małe rzeczy nie odkładając nic na później. Oczywiście będą się zdarzały sytuacje, że nie wszyscy będziemy chcieli tego samego, ale będziemy rozmawiać i szukać kompromisuJa jestem za tym, żeby szukać kompromisu poprzez rozmowę – mówił podczas swojego wystąpienia wyborczego Artur Kostera.

Ostatnim punktem czwartkowego zebrania w Komorowie był wybór do rady sołeckiej. Tu głosy były zdecydowanie bardziej podzielone, a w jej pięcioosobowy skład weszły same Panie: Anna Głodkiewicz – 85 głosów, Anna Szadkowska – 71 głosów, Olga Stanisławczyk – 60 głosów, Marta Podwysocka – 58 głosów, Monika Lejnert-Stańczak – 56 głosów. 

Gratulujemy nowemu „staremu” sołtysowi oraz radzie sołeckiej Komorowa, życząc jednocześnie sukcesów w działaniu na rzecz mieszkańców i sołectwa.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także