11.12.2015 14:20

Debata społeczna poświęcona poprawie porządku i bezpieczeństwa publicznego

215
W czwartek, 10 grudnia, w sali multimedialnej Urzędu Gminy odbyła się debata społeczna na temat poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Michałowice. Uczestniczyli w niej przedstawiciele policji powiatowej, a także Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, przewodnicząca rady Elżbieta Biczyk, radni gminni, sołtysi i samorządowcy, dyrektorzy szkół, a także mieszkańcy gminy.

W debacie na temat poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej gminy uczestniczył Krzysztof  Radzik, komendant powiatowy policji w Pruszkowie, komisarz Wojciech Wójcik, naczelnik wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, kom. Małgorzata Pietrusiak, komendant Komisariatu Policji w Michałowicach i asp. Krzysztof Iwanowski, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Michałowicach.

 

Debata rozpoczęła się od wystąpienia kom. Małgorzaty Pietrusiak, która przedstawiła wybrane zagadnienia dotyczące porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy Michałowice w 2015 roku. Powiedziała, że w zakresie przestępstw kryminalnych, kradzieży mienia, rozbojów, kradzieży z włamaniem, uszkodzenie mienia policja odnotowano niewielki spadek lub przestępczość utrzymała się na podobnym poziomie. Jedynie w wypadku przestępczości narkotykowej  policjanci odnotowali wzrost przestępczości w stosunku do poprzednich lat.

Komendant Małgorzata Piertrusiak powiedziała, że w zakresie działań prewencyjnych policjanci wylegitymowali przeszło 7 500 osób, ujawnili 1066 wykroczeń. Zgodnie z obowiązującymi kierunkami pracy, policjanci starali się jak najwięcej ujawnionych wykroczeń rozpatrzyć w drodze postępowania mandatowego. Łącznie policjanci nałożyli 753 grzywny w drodze postępowania mandatowego, w 292 przypadkach zastosowali pouczenie, w 21 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Do najczęstszych wykroczeń występujących na terenie gminy Michałowice można zaliczyć wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym, zakłócaniem ciszy nocnej, zaśmiecaniem.

 

Komendant mówiła również o głównych przyczynach wypadków i kolizji drogowych. Wskazała, że najczęstszą ich przyczyną jest zbyt duża prędkość, gwałtowne hamowanie, nieprawidłowe wykonywanie manewrów typu zmiana kierunku jazdy, wymijanie, omijanie, cofanie, włącznie się do ruchu, nie stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, obowiązki związane z wyprzedzaniem, niewłaściwy stan nawierzchni, wtargnięcie na jezdnię dzikiej zwierzyny.

 

Dyskusja podczas debaty skoncentrowała się na temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Osoby uczestniczące w debacie wskazywały na nadmierny ruch samochodów i samochodów ciężarowych na terenie naszej gminy. Wskazywano na niewłaściwe oznakowania w ruchu drogowym. Podczas debaty, radni uczestniczący w spotkaniu mówili o tym, że w ich miejscowościach za rzadko pojawiają się patrole policyjne. Mówili, że obecność radiowozu czy patrolu policjanta w ogromnym stopniu zwiększa subiektywne poczucie bezpieczeństwa. Dlatego wszyscy radni wnioskowali, aby policjanci byli bardziej widoczni w miejscowościach gminy Michałowice.

Wielokrotnie zabierał głos komendant Krzysztof Radzik, który zachęcał mieszkańców do stałego kontaktu z policjantami, zachęcał mieszkańców, by dzwonili do policji zawsze, gdy widzą, że dzieje się coś niewłaściwego. Odwoływał się do obywatelskiej powinności i dbania o wspólny dobrostan.

 

Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, zwróciła uwagę i przypomniała, że wielkim problemem są piesi i rowerzyści, którzy poruszają się po zmroku bez oświetlenia i odblasków. Wskazywała, aby więcej o tym mówić, ponieważ jest to zagrożenie dla nich samych, ale również dla innych uczestników korzystających z drogi.

 

Podobne tematy: Urząd gminy

Zobacz także