08.08.2018 08:50

Nasza gmina w czołówce najbogatszych samorządów

292
Gmina Michałowice ponownie znalazła się w czołówce „Rankingu dochodów jednostek samorządu terytorialnego”, który corocznie jest opracowany przez magazyn "Wspólnota". W tym roku uplasowała się na 16 miejscu w kraju w kategorii gmin wiejskich (w ubiegłym roku 21. miejsce), zaś na Mazowszu – daje nam to 4. pozycję. W naszej gminie dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 5995,85 zł.

Ranking został opracowany na podstawie osiągniętych dochodów w 2017 roku. Zastosowana metoda uwzględniła tylko dochody własne i otrzymywane subwencje (w tym oświatową i  z programu 500 plus). Natomiast pominęła wpływy z dotacji celowych (m.in. dochody ze środków zewnętrznych), które mają tymczasowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. 

 

Tak jak w ubiegłych latach dochody gmin zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (tzw. „janosikowe”, które otrzymują gminy o najniższych dochodach. Dla przykładu - nasza gmina przekazała na ten cel ponad  4,9 mln zł). Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. W ten sposób skorygowane dochody zostały podzielone przez liczbę mieszkańców danej jednostki samorządowej.

 

Zestawienie najzamożniejszych samorządów zostało przygotowywane już po raz 17, w 6 kategoriach: województwa i miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty, miasta powiatowe, miasta inne oraz gminy wiejskie. W swoich kategoriach województwo warszawskie zajmuje pierwsze miejsce, z dochodem per capita 356,96 zł, a powiat pruszkowski -  265 miejsce (dochód 579,29 zł per capita) Spośród gmin mazowieckich 7. miejsce zajmuje Nadarzyn (6889,86 zł), Lesznowola – 13 (6416,5 zł) oraz Kampinos – 15 (6218,07 zł). 

 

Ranking został opracowany przez ekspertów pod przewodnictwem prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Link do rankingu

Podobne tematy: rankingi, dochody

Zobacz także