13.07.2018 09:05

Gmina Michałowice liderem Mazowsza rankingu finansowego samorządów

296
Nasza gmina jest pierwszą gminą w województwie mazowieckim oraz piatą w Polsce w kategorii gmin wiejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego.

Ranking kondycji  finansowej samorządów został opracowany przez niezależne, renomowane instytucje: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

 

Sporządzony został według danych GUS w 2016 r.,  w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie (1559), gminy miejsko-wiejskie (616), gminy miejskie (237), miasta na prawach powiatu (66) i powiaty ziemskie (314).

 

Przy ich ocenie wzięto pod uwagę wskaźniki tj.: udział dochodów własnych w dochodach ogółem; relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem; udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; udział środków europejskich w wydatkach; relacja zobowiązań do dochodów ogółem  i  udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.  

 

W grupie 1559 gmin wiejskich najlepsze wyniki w rankingu uzyskały:
1. Kobierzyce (woj. dolnośląskie)
2. Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie)
3. Kleszczów (woj. łódzkie)
4. Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie)
5. Michałowice (woj. mazowieckie)

 

Wyniki rankingu zostały przedstawione podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów, który się odbył 26-27 kwietnia w Krakowie.

 

Podobne tematy: wyróżnienia, rankingi

Zobacz także