15.03.2017 14:45

Gmina Michałowice wśród najlepszych gmin Mazowsza

230
Nasza gmina została laureatem Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego woj. mazowieckiego, zajmując 2. miejsce w kategorii gmina wiejska! Jest to kolejny ranking, w którym gmina Michałowice plasuje się w ścisłej czołówce.

Tym razem samorządy zostały ocenione za pomocą 15 różnych wskaźników, które dotyczą najważniejszych obszarów rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. A są to  m.in.  wydatki majątkowe i  inwestycyjne, na transport i łączność, procentowy udział dochodów własnych w dochodzie gminy, liczba osób pracujących i bezrobotnych czy ilość działających podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców.

 

Nasza gmina uplasowała się przed Nadarzynem, tuż za Lesznowolą.   

 

Podczas konferencji dotyczącej zrównoważonego rozwoju Mazowsza, która odbyła się 15 marca br., Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, jako gospodarz jednej z najdynamiczniej rozwijających  się gmin woj. mazowieckiego, został uhonorowany dyplomem  przez marszałka, Adama Struzika.   

 

Zajmowanie przez gminę Michałowice po raz kolejny wysokiej pozycji w rankingu,  ukazuje  i potwierdza dobrą strategię rozwoju naszej gminy

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: nagrody, wyróżnienia

Zobacz także