19.03.2024 13:55

Spotkanie dot. zagospodarowania centrum Michałowic

171
W sobotę, 16 marca, w Michałowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, dotyczące pomysłów na zagospodarowanie terenu niedawno zakupionego przez gminę w rejonie ograniczonym przez ulicę Polną, Jesionową i Jaworową.

Na spotkaniu wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka wraz z pracownikami Referatu Inwestycji przedstawili propozycję zagospodarowania działki nr ew. 1327/7, w której wskazano proponowane rozwiązania: ogród sensoryczny, komunikację pieszą, miejsca postojowe zewnętrzne, małą architekturę oraz możliwą do osiągnięcia wielkość powierzchni zabudowy, będącą zgodną z MPZP oraz obecnymi przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wójt wskazała, że jest to odpowiednie miejsce na wybudowanie Domu Kultury, co spotkało się z aprobatą mieszkańców (w załącznikach poniżej wizualizacje, o których rozmawiano).

Dopuszczalne funkcje dla terenu, którego dotyczyło spotkanie, według MPZP to:

 • usługi;
 • biura;
 • zabudowa mieszkaniowa;
 • urządzenia budowlane,
 • garaże;
 • budynki gospodarcze;
 • zieleń urządzona;
 • drogi wewnętrzne;
 • usługi handlu do 400 m2 powierzchni sprzedaży;
 • rzemiosło usługowe i nieuciążliwe rzemiosło;
 • kioski;
 • obiekty małej architektury;
 • ogrody zimowe.

Ponadto budynki mogą mieć maksymalnie 3 kondygnacje (wysokość do 12 m), a powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi minimalnie 5%.

Działka sąsiaduje z budynkami przy ulicy Jesionowej i z piekarnią PychaBuła przy ulicy Polnej. Na początku spotkania, w imieniu mieszkańców tego rejonu, wypowiedziała się właścicielka piekarni, wyrażając radość, że teren, z którym sąsiaduje ich piekarnia, wreszcie zostanie uporządkowany i zagospodarowany.

Wśród wielu postulatów, najczęściej mieszkańcy proponowali następujące rozwiązania:

 • powstanie budynku o przeznaczeniu świetlicy wiejskiej/domu spotkań kulturalnych;
 • umieszczenie usług na parterze budynku;
 • wybudowanie parkingu;
 • zagospodarowanie drzewami i zielenią terenu dookoła budynku;
 • poprawienie ogólnie jakości zagospodarowania i otoczenia.

Niektóre ze zgłaszanych propozycji były ze sobą sprzeczne, w tym kwestia zamontowania ławek. Część mieszkańców opowiadała się za tym pomysłem, natomiast druga grupa wyraziła obawy, że ławki będą miejscem przyciągającym osoby, chcące spożywać w tym miejscu alkohol. Mieszkańcy jednak podkreślali, że odpowiednie ukształtowanie przestrzeni wspólnej sprzyjać będzie spotkaniom i pogawędkom, ale jednocześnie będzie odstraszać potencjalnych „imprezowiczów”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i wyrażenie swoich pomysłów na zagospodarowanie tej przestrzeni. Było ono kolejnym krokiem przybliżającym nas do urządzenia tego pełnego wyzwań terenu. 

Załączniki

Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także