27.10.2014 23:40

Uroczystość podsumowania VI kadencji

440
25 października, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach odbyła się uroczystość zakończenia kadencji samorządu 2010–2014, podczas której podziękowano za pracę na rzecz naszej gminy.

W ciągu kadencji odbyło się 41 sesji rady gminy. Uchwalono na nich 405 uchwał. Najważniejsze z nich to uchwalenie studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz  uchwała w sprawie zasad gospodarki odpadami komunalnymi. W tej kadencji rozbudowano dwie szkoły w Nowej Wsi i Michałowicach. Trzecia szkoła w Komorowie jest w trakcie rozbudowy. Został wybudowany nowy budynek Urzędu Gminy Michałowice, natomiast stara siedziba urzędu została  wyremontowana. Obecnie swoją działalność prowadzi tam Biblioteka Publiczna. Powstały nowe place zabaw. Wybudowanych zostało wiele kilometrów dróg wraz z odwodnieniem. Kontynuowana była rozbudowa kanalizacji i budowa wodociągów.

Wszystkie te inwestycje miały i mają na celu poprawienie życia mieszkańców.

W tym roku Gmina Michałowice otrzymała prestiżowy znak „Teraz Polska”.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Zacny oraz wójt Krzysztof Grabka złożyli podziękowania  radnym, przedstawicielom jednostek pomocniczych, przedstawicielom jednostek organizacyjnych, przedstawicielom urzędu gminy za trud i zaangażowanie włożone w rozwój naszej gminy.  Dziękowali także  przedstawicielom kół emerytów, duchownym, przedstawicielom służb mundurowych, przychodniom firmom i mieszkańcom współpracującym przez całą kadencję z Gminą oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Szczególnie uroczyście podziękowano za pracę radnemu Tadeusz Chruściakowi. Radnym był przez wszystkich 6 kadencji. – Zebrało się tych lat – powiedział pan Tadeusz. – Dobrze odejść z tarczą, a nie na tarczy (nie zamierza kandydować na kolejną kadencję – red.). Szczególnie dziękuję radnym, bo od nich wiele się nauczyłem, dziękuję wójtowi, pracownikom gminy – byliście wartością dodaną. Praca w radzie gminy była autentyczną służbą.

  

Uroczystości zakończył występ Piotra Machalicy oraz jego zespołu (dwie gitary oraz instrumenty harmonijkowe). Tego znakomitego artysty nie trzeba przedstawiać. Zaśpiewał on – perfekcyjnie – piosenki z najbardziej ambitnego repertuaru – poetyckie, m.in.: Agnieszki Osieckiej, Bułata Okudżawy, Georgesa Brassensa czy Wojciecha Młynarskiego. Prowadząc konferansjerkę – dowcipnie, z klasą – napomknął, że przez 5 lat mieszkał w naszej gminie – w Pęcicach Małych: – Tu wybudowałem swój dom, posadziłem drzewa. Pozdrawiam gminę Michałowice, pozdrawiam Pęcice.

 

Za występ Piotrowi Machalicy publiczność podziękowała brawami na stojąco.

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak
Podobne tematy: sala multimedialna

Zobacz także