22.09.2014 10:45

Zebranie mieszkańców Opaczy-Kolonii

215
19 września, w świetlicy w Opaczy-Kolonii odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa.

Wzięło w nim udział 33 mieszkańców Opaczy-Kolonii; radni Rady Gminy Michałowice i Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Krzysztof Grabka – przede wszystkim jako wójt gminy Michałowice, ale i jako mieszkaniec Opaczy-Kolonii.  Sekretarzem zebrania została wybrana Bożena Kamińska

 

Po niedługim czasie od otwarcia zebrania sołtys Grażyna Grabka stwierdziła, że zapomniała powitać wójta Krzysztofa Grabkę. Uczestnicy zebrania potraktowali to jak dobry żart. – Witałaś go rano – ktoś skomentował. (Kto nie wie, przypominamy, Grażyna i Krzysztof Grabkowie są małżeństwem, a wójt wcześniej był sołtysem Opaczy-Kolonii).

 

Po krótkiej dyskusji, ponieważ, jak stwierdził pan Kamiński, jeśli formuła sprawdza się, trzeba kontynuować jej stosowanie, podjęto uchwałę o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2015. Kwota 49 080,60 zł została przeznaczona: 47 280,60 zł na zajęcia kulturalne, a 1 800 zł na zajęcia sportowe w czasie wakacji.

 

Prowadząca zebranie sołtys Grażyna Grabka omówiła stan realizacji propozycji do budżetu gminy na 2014 rok, przedstawionych przez mieszkańców Opaczy-Kolonii na ubiegłorocznym zebraniu wiejskim: Łącznik między ulicami Klonową i Zachodnią został wyremontowany. Trwa remont ul. Studziennej. Tablica informacyjna zostanie zainstalowana lada moment.

 

Sołtys podsumowała też działalność rady sołeckiej od 18.09.2013 r. (poprzednie zebranie wiejskie) do 16.09.2014 r. Z okazji Święta Niepodległości odbył się koncert pieśni patriotycznych, w wykonaniu chórów, prowadzonych przez Renatę Włodarek, dziecięcego „Czerwone Koraliki” oraz dorosłych „Czerwone Korale”, koncerty ballad rosyjskich – Okudżawy i Wysockiego; muzyki cygańskiej, piosenek Édith Piaf; jak co roku zostały zorganizowane spotkanie wigilijne i wielkanocne; imprezy: z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, tłustego czwartku, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka; wycieczka do parku edukacji i rozrywki w Mościskach, spływ kajakowy Jeziorką; delegacja z Opaczy-Kolonii wzięła udział w gminnych dożynkach; w czasie wakacji, na placu zabaw przez dwa tygodnie odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży; w świetlicy stale odbywają się zajęcia plastyczne oraz próby chórów „Czerwonych Korali” oraz „Czerwonych Koralików”.

 

Wśród wniosków do budżetu gminy Michałowice na 2015 rok znalazły się: rozbudowa świetlicy, wykonanie mediów w ulicach Nowoklonowej i Nowozachodniej, przebudowa ul. Sosnowej (trwa jej projektowanie, a w międzyczasie wykonano w tej ulicy wodociąg i kanalizację).

 

Mieszkańcy dyskutowali m.in. o zagospodarowaniu terenów, które pozostały po budowie obwodnicy, o zalewanych posesjach, o autobusach przejeżdżających przez Opacz- Kolonię. 

 

Dyskutowano o chodniku prowadzącym do stacji kolejki WKD, który przechodzi przez wiadukt, a biegnie wśród posesji – nieoświetlony i dlatego wieczorem jest na nim niebezpiecznie, nieprzyjemnie. Osoba, która podniosła temat, proponowała wybudować chodnik środkiem uprawnego pola – na co kategorycznie nie zgodziła się właścicielka tej nieruchomości. Zebrani zaproponowali, aby ten temat poruszyć podczas cotygodniowych spotkań z wójtem. 

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak
Podobne tematy: Zebrania, Opacz-Kolonia

Zobacz także