01.10.2018 19:45

Zebranie mieszkańców Reguł

532
Coroczne zebranie mieszkańców Reguł odbyło się 25 września, a udział w nim oprócz mieszkańców wziął wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, radni, pracownicy urzędu – Piotr Pacyna i Andrzej Łuszczyński oraz dzielnicowy st. sierż. Mariusz Szymanek.

W pierwszej części spotkania mieszkańcy przyjęli protokół z zebrania z dnia 26.09.2017 r. po czym sołtys Magdalena Krajnik-Partyka przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej. W trakcie ostatniego roku zostały zorganizowane: cykl zajęć rekreacyjno-sportowych (fitnessu, jogi, zumby, pilatesu), zajęcia dla najmłodszych dzieci – Gordonki i ogólnorozwojowe, a dla nieco starszych - warsztaty kulinarne. Odbyły się również warsztaty wielkanocnych ozdób, fitness twarzy, czytanie książek dla dzieci przez aktorów z „Grupy Zaplecze”, a także mieszkańcy wybrali się dwukrotnie do Teatru Kwadrat oraz na wycieczkę po Warszawie zwiedzając: Łazienki Królewskie, Pałac na Wodzie, Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza i Muzeum Powstania Warszawskiego. Z okazji Dnia Dziecka dla najmłodszych mieszkańców Reguł przygotowano piknik „Magiczna Wyspa, a w mikołajki dzieci odwiedził Mikołaj z prezentami i odbył się spektakl „Tańcząca Choinka”. Odbyło się także spotkanie wigilijne, połączone z koncertem kolęd. Ponadto od tego roku zostały przygotowane kolejne  propozycje zajęć dla mieszkańców  – warsztaty młodego naukowca , kurs tańca towarzyskiego oraz kurs malarstwa i rysunku dla dorosłych i młodzieży. Niebawem, w ramach środków funduszu sołeckiego, zostanie również postawiona tablica historyczna w regulskim parku.   

W trakcie zebrania mieszkańcy Reguł przyjęli dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła  uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectwa na rok 2018. Kwota 7007,39 zł, która pozostała z wyposażenia świetlicy, została decyzją mieszkańców przeniesiona na organizację imprez kulturalnych i wyjazdowych.    

Drugą uchwałą było przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019. W przyszłym roku fundusz sołectwa Reguły będzie wynosił 68 410,50 zł i został przeznaczony na:

organizacja imprez kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców – 46 410,50 zł,

organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych – 15 000,00 zł;

zakup i montaż zewnętrznych urządzeń sportowych i rekreacyjnych – 7 000, 00 zł.

W części dotyczącej propozycji do budżetu gminy jedna z mieszkanek poddała w wątpliwość sens zgłaszania takich propozycji, ponieważ według jej opinii - w Regułach nic się nie dzieje. Jednak jak wskazał wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka w minionym roku w sołectwie zrealizowano wiele zadań m.in.: przebudowa ul. Firmowej, przebudowa ul. Baśniowej, wykonano dokumentację wodociągową dla ul. Słonecznej, wykonano dokumentację na realizacje ul. Słonecznej, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę rowu U-1, wykonano kanalizacje ul Słonecznej z Regulską, wodociąg i kanalizację na ul. Torfowej i bocznej od Torfowej, a aktualnie trwają prace wodno-kanalizacyjne na ul. Jarzębinowej. Wybudowano także wiatę solarną na parkingu przy kolejce WKD. Ponadto wspólnie z powiatem zrealizowano modernizację ul. Regulskiej wraz z jej odwodnieniem i ułożeniem ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie, a także ustawiono podwójną huśtawkę dla dzieci małych oraz huśtawkę dla dzieci starszych. Jest też wiele spraw, którym nadano tok pracy lub też ze względu na uwarunkowania zostały odłożone na późniejszą realizację. 

Przedstawiona przez wójta informacja skłoniła mieszkańców do zgłoszenia nowych propozycji do budżetu gminy na rok 2019, a znalazły się w nich m.in: budowa zespołu szkolno-przedszkolnego, budowa placu zabaw dla dzieci w okolicach ul. Zielonej i Czarnieckiego, wykonanie przejścia przez tory umożliwiającego szybsze dotarcie do centrum Reguł od strony południowo-zachodniej, zmontowanie świateł przy przejściach dla pieszych tzw. kocie oczka na ul. Regulskiej (od Al. Jerozolimskich do Ursusa) oraz pozyskanie terenu na park pomiędzy cmentarzem a Regułami, w kierunku kolejki WKD.

Część propozycji w imieniu mieszkańców zgłosiła sołtys, Magdalena Krajnik-Partyka, a było to wyrównanie i utwardzenie ul. Herbacianej, dodanie miejsc parkingowych na ul. Wiejskiej w pobliżu strefy rekreacji i utworzenie ciągu pieszo –rowerowego w ciągu tej ulicy, wykonanie zadaszenia przystanku autobusowego na ul. Regulskiej, wykonanie trwałej nawierzchni na ul. Złotej Rybki oraz wybudowanie oświetlenia tej ulicy i  modernizację ronda przy parku.

W części dotyczącej spraw wniesionych zwrócono uwagę na odpowiednie przycinanie zielni na posesjach wzdłuż ul. Regulskiej, która to zieleń utrudnia poruszanie się po chodniku. Zgłoszono także potrzebę powstania przystanku autobusowego w Alejach Jerozolimskich przy Regulskiej. Poruszono także temat  budowy centrum handlowego,

Ostatnią sprawą wniesioną była sytuacja związana z przejściem dla pieszych przy ul. Ogrodowej i Alei Jerozolimskich. Przejście jest dość niebezpieczne, a mieszkańcy zgłaszają konieczność postawienia w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. W odpowiedzi na przedstawioną sytuację radny, Eugeniusz Strzelecki poinformował, iż aktualnie prowadzi rozmowy z zarządcą drogi celem znalezienia odpowiedniego rozwiązania dla tego przejścia.

Podobne tematy: Reguły

Zobacz także