20.09.2014 10:25

Zebranie mieszkańców Reguł

240
18 września 2014 r., w sali konferencyjnej na 2. piętrze w budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Reguły.

Wzięło w nim udział 23 mieszkańców Reguł. W zebraniu uczestniczył wójt gminy, Krzysztof Grabka oraz radni Rady Gminy Michałowice i Rady Powiatu Pruszkowskiego. 

 

Mieszkańcy podjęli uchwałę o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2015. Kwota: 49 080,60 zł została rozdysponowana następująco: zakup kolejnych trzech urządzeń rekreacyjno-sportowych – 14 000 zł, organizacja imprez kulturalnych (tj. Dzień Dziecka, pikniki rodzinne, warsztaty, koncerty) – 30 000 zł, aktywizacja mieszkańców poprzez udział w wycieczkach krajoznawczych – 5 080,60 zł. „Za” głosowało 20 osób, a „przeciw” – 3.

 

Prowadzący zebranie sołtys Eugeniusz Strzelecki przedstawił sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za okres 19.09.2013 – 18.09.2014 oraz poinformował o planowanych przedsięwzięciach do końca br.

 

Dla mieszkańców Reguł rada sołecka zorganizowała: wyjazd na występ zespołu „Mazowsze” – spektakl pt. „Krakowiacy i górale”, rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka w zabytkowym parku pn. „W indiańskiej wiosce”, spotkanie wigilijne oraz wielkanocne; zakupiono 3 urządzenia rekreacyjno-sportowych – za 2 tygodnie zostaną zainstalowane w parku; w parku został zainstalowany monitoring (dzięki niemu udało się ująć trzech sprawców kradzieży), została zorganizowana zbiórka pieniędzy na zakup sztandaru (kanonizacja Jana Pawła II), spotkano się z zaprzyjaźnioną grupą z Włoch.

 

Jak co roku dyskutowano o ul. Regulskiej. Ulica ta, bardzo ruchliwa, jest tak wyprofilowana, że woda spływa w stronę chodnika i przejeżdżające samochody oblewają wodą przechodniów. Wójt Grabka przypomniał, iż jest to droga powiatowa, a więc decyzje o niej zapadają nie w gminie, ale w powiecie; poza tym zmiana spadku jezdni wiąże się z poważnym remontem. Niedrożne są dwa przepusty w tej ulicy – sprawą obiecał się zająć radny powiatowy, Stanisław Dymura. Rowy melioracyjne ul. Regulskiej są częściowo pozatykane i wylewają, kosi się je bardzo rzadko, chyba tylko raz w roku. 

 

Sprawy związane z zielenią zdominowały wypowiedzi Mariana Jędrasa. Pan Jędras jest ogrodnikiem, znawcą i miłośnikiem zabytkowego parku w Regułach. Jak powiedział, z dawnych nasadzeń, przed odebraniem właścicielom pałacu i parku, zostało jakieś 10%. Omówił sprawę obsadzenia parku lipami. Sporo drzewek powysychało i nasadzenia trzeba uzupełnić. Wytłumaczył np. że ścieżki z kostki brukowej znajdują się na 2/3 powierzchni parku, a na pozostałej żwirowe alejki i tak musi zostać, ponieważ budowa brukowanego chodnika uszkodziłaby korzenie drzew.

 

Wyjaśnił też, że kształtowanie koron drzew rosnących na ul. Wiejskiej musi być zgodne ze sztuką ogrodniczą – tzn. z przepisami, a niezastosowanie się do przepisów spowoduje dotkliwe konsekwencje finansowe.

 

Sporo czasu zajęło omawianie problemów związanych ze zjazdem z ul. Wiejskiej  w Aleje Jerozolimskie –  zalewania wodą, złej nawierzchni, niezgodnego z przepisami nawracania samochodów. 

 

Wśród propozycji do budżetu gminy na 2015 r. znalazły się: rozbudowa świetlicy, kontynuacja budowy ścieżki rowerowej – przez Raszynkę do ronda w Pęcicach, budowa ścieżki rowerowej z Malich do stacji kolejki WKD w Regułach (rowerowa trasa uczniów do szkoły w Michałowicach), wymiana przyłącza wodociągowego przy ul. Wiejskiej 11 (w pałacu). 

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak
Podobne tematy: Zebrania, Reguły

Zobacz także