16.09.2017 14:10

Zebranie sołeckie w Opaczy-Kolonii

259
Mieszkańcy Opaczy-Kolonii jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą funduszu sołeckiego na rok 2018 i przeznaczeniu go w całości na działalność kulturalne i sportowe na terenie sołectwa.

W zebraniu, które odbyło się w piątek, 15 września, jak zawsze uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy, a także wójt gminy Michałowice – Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk oraz radne Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel i Agnieszka Paradowska. W zebraniu udział wziął również dzielnicowy asp. szt. Tomasz Piątek i Piotr Pacyna – pracownik urzędu gminy.

 

Zgodnie z porządkiem zebrania i wyborze jego sekretarza, którym została Bożena Kamińska, mieszkańcy Opaczy-Kolonii jednogłośnie przyjęli protokół z zebrania z 16. 09.2016 r.

 

Sołtys, Grażyna Grabka przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania. Na ostatnim zebraniu podjęto jedną uchwałę dotyczącą rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego. Środki zostały przeznaczone na organizację działalności kulturalno-sportowej na terenie sołectwa, a w ramach funduszu dla mieszkańców uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

październik 2016 – wyjazd do Karolina na sztukę „Przekręt nie doskonały”.

listopad 2016 – przy współpracy z miejscowym kołem emerytów i rencistów z okazji Dnia Niepodległości odbył się koncert pieśni patriotycznej, w którym wystąpiły chóry „Czerwone Korale” i „Czerwone Koraliki” pod kierownictwem Renaty Włodarek. W listopadzie odbyła się również zabawa andrzejkowa dla dorosłych.

grudzień 2016 – zorganizowany został bal choinkowy dla dzieci, na którym najmłodszych mieszkańców Opaczy-Kolonii odwiedził św. Mikołaj z pełnym workiem prezentów. Natomiast dorośli mieszkańcy sołectwa wzięli udział w przedświątecznym spotkaniu wigilijnym.

luty 2017 – najmłodsi bawili się na balu przebierańców, a dorośli na balu karnawałowym. Odbyło się również spotkanie z okazji tłustego czwartku.

marzec 2017 – z okazji Dnia Kobiet w świetlic wystąpił włoski piosenkarz, Luigi Pagano.

kwiecień 2017 – mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniu wielkanocnym.

maj 2017 – na terenie placu zabaw odbył się coroczny piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

czerwiec 2017 – zorganizowany został spływ kajakowy rzeką Wkrą oraz wycieczka dla dzieci do Magicznych Ogrodów w Janowcu.

sierpień 2017 – dzieci i młodzież uczestniczyła w zajęciach sportowych na terenie boiska i placu zabawa.

wrzesień 2017 – przedstawiciele Opaczy-Kolonii z sukcesem wzięli udział w gminnych dożynkach, prezentując kompozycję dożynkową wykonaną przez sołtys i radę sołecką. Kompozycja Opaczy-Kolonii zajęła pierwsze miejsce w konkursie. 

 

Ponadto w trakcie całego roku odbywały się zajęcia cykliczne, tj. próby chóry dla dzieci i dorosłych, zajęcia plastyczne, warsztaty szalonego naukowca dla dzieci,  zajęcia Pilates dla dorosłych oraz do dzieci przyjeżdżał teatrzyk.

 

Kolejnym punktem zebrania było podjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2018. Mieszkańcy jednogłośnie – 29 głosów – zdecydowali, aby kwotę 62 725,63 zł  w całości przeznaczyć na organizację działalności kulturalnej i sportowej na terenie sołectwa.

 

W trakcie zebrania mieszkańcy Opaczy-Kolonii zgłosili także swoje propozycje do budżetu gminy na rok 2018. Wśród nich znalazło się: wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej na ulicy Nowozachodniej, a także modernizacja i przebudowa ulicy Cyfrowej.

 

Ostatnim punktem zebrania były sprawy wniesione. Mieszkańcy zgłosili swoje uwagi dotyczące m.in. działania kasownika WKD na stacji Opacz-Kolonia. Rozmawiano na temat hałasu związanego z funkcjonowaniem lotniska Okęcie, szczególnie w godzinach nocnych. Aktualnie PPL Lot pracuje nad projektem likwidującym loty w godzinach nocnych. Jak zapewnił Krzysztof Grabka, wójt gminy, który był na spotkaniu PPL Lot z samorządowcami, gmina będzie wspierała ten projekt, który ma bezpośredni wpływ na komfort życia mieszkańców. Powrócił także temat wspólnego biletu ZTM/WKD i rozszerzenia jego zasięgu o kolejne stacje. 

 

Na zakończenie zebrania sołtys, Grażyna Grabka podziękowała mieszkańcom za aktywne uczestnictwo w zebraniu oraz zaprosiła wszystkich na zajęcia które w najbliższym roku będą się odbywały w świetlicy przy ul. Ryżowej 90.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także