Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 298 podstron zawierających "osiedle granica"
181 Uchwała Nr XX/193/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
182 Zarządzenie Nr 123/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
183 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia statutu osiedla Granica oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla.
184 Projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Granica, dotyczących nadania "Statutu osiedlu Granica"
185 petycje - 2018
Zbiorcza Informacja o petycjach za 2018 rok Data złożenia  Przedmiot petycji Sposób
186 Środowisko przyrodnicze
Do obszarów o dużym stopniu naturalności i różnorodności biologicznej należą również tereny starej zabudowy jednorodzinnej wśród zieleni, przede
187 Uchwała Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia statutu osiedla Granica oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla.
188 Projekt uchwały
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
189 2023
Nieruchomości będące we władaniu gminy -  zaznaczone kolorem zielonym (własność) i żółtym (inne formy dysponowania)  Granica i Nowa
190 Uchwała Nr XI/113/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”, obejmującego część obrębu geodezyjnego wieś Opacz Mała
191 Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Opacz Mała", obejmującego część obrębu geodezyjnego wieś Opacz Mała
192 Obchody Dnia Seniora w Gminie Michałowice
7 października gminni seniorzy obchodzili Międzynarodowy Dzień Seniora 2018.
193 Z DZIEJÓW GMINY - Szkice z dziejów Granicy
Większość miejscowości Gminy Michałowice to dawne osady i wsie, które powstały w średniowieczu w ramach kolonizacji terenów położonych wzdłuż lokalnych rzek: Utraty, Zimnej
194 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 16.10.2007r. do 28.11.2007r.
195 Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę
196 Festyn Dni Gminy Michałowice
Festyn, który odbył się w niedzielę, 21 czerwca, w Granicy, na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi, otworzył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.
197 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 17.04.2007 r. do 11.06.2007 r.
198 Infrastruktura
TRANSPORT PUBLICZNY Gminę Michałowice przecina od strony północnej linia kolejowa WKD, prowadząca jedynie trakcję pasażerską i stanowiąca jedną z form szybkiej kolei
199 II sesja Rady Gminy Michałowice VI kadencji
Zaprzysiężenie wójta oraz wybór wiceprzewodniczących oraz składów komisji rady (rewizyjnej, budżetu i finansów, gospodarki komunalnej i przestrzennej, spraw społecznych
200 Dożynki gminy Michałowice
Anno Domini 2012

Jak co roku w naszej gminie były obchodzone niezwykle uroczyście, w tym roku na osiedlu Michałowice.