Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 854 podstron zawierających "osiedle michałowice"
101 Uchwała Nr XVII/170/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
102 Uchwała Nr XLII/366/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r.
w sprawie wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli
103 Uchwała Nr XLIII/403/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006r.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w Komorowie osiedlu na rzecz Rejonowej Spółdzielni “SCh”
104 Uchwała Nr XXXIII/299/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.
105 Statut osiedla Michałowice
Tekst ujednolicony STATUT OSIEDLA MICHAŁOWICE Rozdział I   Postanowienia ogólne  §
106 Uchwała Nr XIII / 78 /2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.
107 Zebranie mieszkańców osiedla Michałowice
Odbyło się 19 września 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. Wzięło w nim udział 31 osób. Podjęły one uchwałę o przeznaczeniu funduszu Zarządu Osiedla
108 Uchwała Nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości położonej w Michałowicach, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
109 Wolontariat w Gminie Michałowice
Od wiosny 2005 roku Ośrodek, rozpoczął przygotowanie do wdrożenia projektu „Wolontariat w OPS”. Pierwszym etapem wprowadzania wolontariatu w struktury OPS, było
110 Zebranie mieszkańców osiedla Michałowice

28 września, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Michałowice. Prowadziła je przewodnicząca Zarządu Osiedla
111 Uchwała Nr XIII/130/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
112 WYBORY SAMORZĄDOWE W GMINIE MICHAŁOWICE
I tura wyborów samorządowych, w których wybieraliśmy wójta oraz radnych do Rady Gminy Michałowice , Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego, już za nami.
113 Uchwała Nr XL/285/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.
114 Zebranie ogólne mieszkańców osiedla Michałowice
28 maja 2015 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się zebranie ogólne mieszkańców osiedla Michałowice.
115 Uchwała Nr XI/111/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
116 Uchwała Nr XXVI/184/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie oddania w najem na okres kolejnych 3 lat, części lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Michałowice, położonego w Michałowicach Osiedlu, stanowiącego
117 Uchwała Nr XXX/268/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonych w Komorowie, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice
118 Uchwała Nr XLV/300/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od
119 Regulamin konkursu
Regulamin konkursu pod nazwą: „Która gwiazda polskiej estrady – podpowiedź: gwiazda jest kobietą, od 20 lat na scenie-wystąpi  podczas tegorocznego festynu Dni Gminy
120 Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice
W piątek, 22 września szkoła podstawowa w Michałowicach gościła mieszkańców osiedla Michałowice na corocznym zebraniu.