Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 podstron zawierających "ochrona środowiska"
1 Ochrona zdrowia
Zadania w zakresie ochrony zdrowia nie zostały instytucjonalnie przyjęte przez samorząd. Od 2004 roku na terenie gminy działają trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.
2 Środowisko przyrodnicze
Zasoby środowiska przyrodniczego gminy Michałowice mają ponadlokalne znaczenie. Z jednej strony coraz więcej osób wybiera gminę jako miejsce do zamieszkania wśród rozległych
3 2007
Wydanie specjalne biuletynu poświęcone ochronie środowiska i gospodarce odpadami (2,1 MB) Biuletyn Informacyjny Nr 6/2007 (1,4 MB) Biuletyn Informacyjny Nr 5/2007 (1,1
4 Szkoły i przedszkola
W ścisłej współpracy ze szkołami realizują programy Uczniowskie Kluby Sportowe. - UKS Akademia Koszykówki - sekcja koszykarska chłopców, może poszczycić się
5 Prognoza rozwoju gminy
ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO STANDARDU ZAMIESZKANIA I WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG SPOŁECZNYCH Czynnikiem warunkującym wysoki standard życia mieszkańców
6 Bezpieczeństwo publiczne
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE Zgodnie z Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 89,
7 Gmina Przyszłości
  POŁOŻENIE Korzystne ze względu na sąsiedztwo Warszawy w której koncentruje się życie społeczno - gospodarcze Polski. W stolicy działa wiele różnorodnych