3888

Inwestycje

Rozwój gminy nie byłby możliwy bez inwestycji, które kształtują jej wygląd, charakter i kierunek rozwoju. W gminie Michałowice prowadzone są one tak, by sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi, poprawie jakości życia mieszkańców oraz ochronie środowiska naturalnego. 

Wydatki inwestycyjne w tych latach 2019-2023 wyniosły 267,8 mln zł, co stanowiło 28,2% wszystkich wydatków gminy, z czego największy udział przypadł na inwestycje drogowe (drogi, odwodnienia, parkingi, oświetlenie) - to aż 39,3% (105,1 mln zł ). Rekordowo uplasowała się także wysokość środków przeznaczona na oświatę - 67,7 mln zł, czyli ponad 25% całości wydatków poniesionych na inwestycje.

Inwestycje 2019-2023 - podsumowanie 

Inwestycje 2022 

Inwestycje 2021

Inwestycje 2020 

Inwestycje 2019 

Infrastruktura techniczna Gminy Michałowice

W latach 2019-2023 na przebudowę, budowę i modernizację dróg, ścieżek rowerowych, parkingów oraz oświetlenia wydaliśmy 105 102 334,66 zł. Wartość ta stanowi 39,3% wszystkich wydatków inwestycyjnych poniesionych w tym okresie. 

Drogi

Układ drogowy w gminie Michałowice tworzą drogi wojewódzkie - 4 km (droga nr 719 Warszawa - Żyrardów), drogi powiatowe - 30 km oraz gminne - 160 km. Prawie wszystkie drogi tego układu mają nawierzchnie twarde. Prawie 40% długości sieci dróg gminnych przypada na trzy obręby geodezyjne z zabudową typu osiedlowego. Drogi gminne mają tu charakter ulic miejskich, a ich sieć stanowi w miarę regularny układ dostosowany do bezpośredniej obsługi nieruchomości.

W naszej gminie w latach 2019-2023  metamorfozę przeszło wiele ważnych dla mieszkańców dróg. Na części z nich została przeprowadzona kompleksowa przebudowa, wraz z budową oświetlenia i skablowaniem sieci energetycznej i wykonaniem nasadzeń zieleni przy tych ulicach. Gruntownie przebudowanych było 11,46 km dróg, a 12,94 km – przeszło remont (wykonanie nowej nakładki asfaltowej lub naprawa dróg z tłucznia lub destruktu). Ponadto zmodernizowaliśmy 5,81 km chodników.   

Parkingi

Od 2019 roku w gminie przybyły 264 nowe miejsca parkingowe. Niektóre z parkingów wyposażone są w system zajętości miejsc. 

Część z nich zlokalizowana jest przy stacji kolejki WKD. Są to parkingi Park & Ride, które nie są tylko przeznczone dla samochodów, ale również dla rowerów. Parkingi te są wyposażone w dwie ładowarki dla samochodów elektrycznych i rowerów.

Oświetlenie 

Bezpieczeństwo drogowe od lat stanowi istotny element wielu gminnych programów inwestycyjnych i działań społecznych w celu poprawy warunków poruszania się na drodze.  Na podstawie przeglądu i wniosków płynących od mieszkańców w latach 2019-2023  wykonano szereg działań skierowanych na rozbudowę gminnego oświetlenia. W latach 2019-2023 wybudowano  656 nowych latarni oraz wymieniono ponad  630  punktów świetlnych, z sodowych na ledowe przy gminnych i powiatowych drogach, na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach. 

Przebudowano także urządzenia elektroenergetyczne - sukcesywnie wymieniane są związki przewodów nieizolowanych a izolowane, tzw. warkocze. Ponadto w 3 miejscach wybudowano nową sygnalizację świetlną, co znacznie przyczyniło się do poprawy komfortu życia mieszkańców. 

 

 

ul. Parkowa przechodząca przez Opacz Małą, Michałowice-Wieś i osiedle Michałowice
ul. Parkowa przechodząca przez Opacz Małą, Michałowice-Wieś i osiedle Michałowice
ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Raszynki
ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Raszynki
oświetlenie Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
oświetlenie Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

TRANSPORT PUBLICZNY

Warszawska Kolej Dojazdowa

Gminę Michałowice przecina od strony północnej linia kolejowa WKD, prowadząca jedynie trakcję pasażerską i stanowiąca jedną z form szybkiej kolei miejskiej aglomeracji warszawskiej. Na obszarze gminy zlokalizowane są następujące przystanki (w kolejności od strony Warszawy; w nawiasie orientacyjna odległość od dworca Warszawa - Centralna): Opacz-Kolonia (9,3 km), Michałowice (11,1 km), Reguły (12,6 km), Komorów (17,8 km), Nowa Wieś (19,2 km).

Więcej o linii WKD: LINK.

Tańsze przejazdy kolejką WKD - Bilet Michałowiczanina

Bilet Michałowiczanina to nowoczesna usługa, dzięki której możesz szybko i tanio poruszać się kolejką WKD.

Jeżeli tylko od czasu do czasu potrzebujesz dojechać do znajomych na terenie gminy, do sklepu, przedszkola, szkoły, urzędu, przychodni w granicach naszej gminy masz do dyspozycji bilety jednorazowe w dobrej cenie od 1,50 zł dla studentów i seniorów i od 2,50 zł dla pozostałych mieszkańców dla przejazdów do 12 minut.

Dostępne są też bilety na przejazd do 19 minut, czyli cały odcinek objęty działaniem usługi tj. od Nowej Wsi aż do Opaczy-Kolonii odpowiednio za 2,00 zł i 3,00 zł.

To nadal najtańsze bilety czasowe i jednorazowe. Tańsze od tych w Warszawie!

Podróżujący regularnie kolejką WKD mają do dyspozycji znacznie tańsze (o 40 zł) bilety miesięczne.

Najkorzystniej wychodzi jednak zakup biletów kwartalnych, które z założenia są tańsze od biletów miesięcznych (o ok. 17% niż 3 bilety miesięczne), a ich cena jest o 90 zł niższa niż standardowych biletów WKD.

Tańsze bilety okresowe obowiązują w dowolnie wybranej relacji na całej linii WKD (Grodzisk/Milanówek-Warszawa) niezależnie od kierunku i dystansu.

Bilety można kupić przez stronę www, w automacie biletowym WKD na przystankach i w pociągu, a także tradycyjnie w kasie biletowej WKD. Bilety jednorazowe również przez aplikację mobilną.

Usługa dostępna dla posiadaczy Karty Michałowiczanina.

W trakcie podróży należy mieć również dokument ze zdjęciem.

Linie autobusowe

Drugą formą transportu publicznego w gminie Michałowice jest komunikacja autobusowa. Przez obszar gminy biegną linie GPA, pruszkowska L2 oraz warszawskie 717 i 220.

Autobus linii nr 60 (Walendów-Nadarzyn-Pruszków)

 • przystanki zlokalizowane na terenie gminy: Nowa Wieś, przy OSP i Granica, przy szkole (ul. Główna)

Autobus linii nr 61 (Rybie – Raszyn – Michałowice – Reguły – Michałowice – Pruszków)

 • przystanki zlokalizowane na terenie gminy: Opacz Mała (ul. Targowa i ul. Czapli); Michałowice (ul. Szkolna, przy kościele, ul. Spacerowa, ul. Regulska, al. Topolowa); Reguły (przy urzędzie gminy, al. Powstańców Warszawy 1), Pęcice (przy kościele, ul. Parkowa; ul. Pęcicka)

Autobus linii nr 62 (Raszyn – Janki – Sokołów – Komorów – Pruszków – Piastów)

 • przystanki zlokalizowane na terenie gminy: Komorów, al. Marii Dąbrowskiej; Sokołów, ul. Sokołowska; Wkrótce powstaną kolejne: w ul. Brzozowej w Nowej Wsi, ul. Sanatoryjnej w Komorowie i ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych oraz w ul. Sokołowskiej w Sokołowie.

Autobus linii L2 (Pruszków os. Staszica - Ostoja - Komorów )

 • przystanki zlokalizowane na terenie gminy: sołectwo i osiedle Komorów.

Autobus - linia 220

 • przystanki zlokalizowane na terenie gminy: WKD Opacz (Bodycha), Badylarska ( Środkowa).

Autobus - linia 717

 • przystanki w Al. Jerozolimskich - graniczą z naszą gminą - Norwida (na wysokości Reguł) oraz Żywiecka i Starodęby (na wysokości Opaczy-Kolonii).

Szczegóły dot. komunikacji autobusowej: LINK.

 

 

ODPADY

Obecnie odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy zajmuje się firma Pre Zero. Na terenie gminy funkcjonuje także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmujący m.in. odpady budowlane, wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz tzw. elektrośmieci.

Harmonogram odbioru odpadów na nowy, 2024 rok można pobrać ze strony internetowej gminy: LINK. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z aplikacji na telefon ECO HARMONOGRAM.

ECO HARMONOGRAM to aplikacja pozwalająca na pobieranie spersonalizowanego harmonogramu odbiorów odpadów komunalnych dla twojego adresu zamieszkania.

Ta aplikacja na urządzenia mobilne nie tylko przypomni nam o terminie odbioru odpadów ale także m.in.:

 • pomaga właściwie je segregować,
 • posiada informację o bieżącym stanie jakości powietrza na podstawie danych z najbliższej stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która w przypadku naszej gminy znajduje się w Piastowie,
 • podaje informacje o dniach i godzinach, w których czynny jest PSZOK,
 • czy przypomni o terminie płatności.

Zachęcamy do zainstalowania aplikacji odpowiedniej dla Państwa smartfona lub tabletu.

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Ponad 98 % budynków mieszkalnych gminy Michałowice podłączonych jest do sieci wodociągowej, a 96% do sieci kanalizacyjnej, podczas gdy średnia w Polsce wynosi ok. 40%. Z każdym rokiem budujemy nowe fragmenty sieci, bo gmina się rozwija i przybywa nowych mieszkańców. Sieci budujemy na nowo powstających ulicach, jak również w ulicach już istniejących, podłączając do sieci budynki mieszkalne, które wcześniej nie miały takiej możliwości.

W latach 2019-2023 przybyły kolejne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Długość nowo wybudowanej sieci wodociągowej wyniosła 9,8 km, natomiast kanalizacji sanitarnej - 6,6 km. Ponadto do nowych i już istniejących systemów wodociągowych podłączyliśmy 502 budynki mieszkalne, natomiast kanalizacyjnych - 602.  

Łącznie długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 154,5 km, a ilość czynnych przyłączy wodociągowych to 5019 szt., natomiast długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 134,1 km, a ilość czynnych przyłączy kanalizacyjnych - 4804 szt.

Wodociągi

W Gminie Michałowice funkcjonują trzy zbiorowe wodociągi niezależne pod względem źródeł zasilania i zasięgu sieci rozdzielczych:

 • lokalny: Komorów – Granica - Nowa Wieś (obsługiwany przez Stację Uzdatniania Wody w Komorowie)
 • lokalny: Pęcice-Pęcice Małe - Sokołów- Suchy Las (obsługiwany przez Stację Uzdatniania Wody w Pęcicach)
 • odgałęzienie Wodociągu Układu Centralnego dla Miasta Stołecznego Warszawy: Opacz-Kolonia - Opacz-Mała – Michałowice - Michałowice Wieś - Reguły

Dwie stacje uzdatniania wody zlokalizowane są w zachodniej i środkowej części gminy, w miejscowościach Pęcice - dostarczająca wodę do Pęcic, Pęcic Małych, Suchego Lasu i Sokołowa oraz Komorów osiedle,  która przesyła wodę do nieruchomości w Komorowie, Komorowie-Wsi, Granicy i Nowej Wsi. Wschodnia i północno - wschodnia część gminy jest zasilana wodą z wodociągu warszawskiego. 

Stacja Uzdatniania Wody - Pęcice

W latach 2021-2023 dużą modernizację przeszła Stacja Uzdatniania Wody w Pęcicach (SUW). W ramach tej inwestycji rozbudowaliśmy ciąg technologiczny o nowy aerator przeznaczony do napowietrzania wody podziemnej, ujmowanej ze studni głębinowych oraz o drugi zespół filtrów, mających na celu redukcję żelaza i manganu z wody. Wymieniliśmy również dotychczasowe przewody technologiczne na stal nierdzewną wraz z armaturą instalacyjną. Stacja w Pęcicach została wyposażona także w nowoczesne urządzenia, tj. lampę UV, która na bieżąco promieniami ultrafioletowymi odkaża wodę uzdatnioną, wprowadzaną bezpośrednio do sieci wodociągowej. Został również zamontowany nowoczesny chlorator (z przygotowaniem chloru na miejscu), który zapobiegawczo ma dezynfekować wodę w przypadkach awarii i prac montażowych na sieci wodociągowej.

Ponadto na potrzeby monitoringu pracy SUW został zainstalowany elektroniczny i wizualny system sterowania procesem technologii uzdatniania i dostawy wody pitnej. Dzięki temu nadzór i obsługa stacji będzie bardziej precyzyjna i łatwiejsza. Jednak to nie wszystkie inwestycje dotyczące SUW Pęcice. W 2021 r., na działce nr 326 został wykonany odwiert studni o głębokości 92 m o ustalonym zasobie eksploatacyjnym na poziomie 90 m3 /h. Natomiast w 2023 r. wybudowaliśmy przewód wody surowej (ok. 700 m) stanowiący połączenie wybudowanej studni ze stacją uzdatniania wody. Ponadto wykonana została obudowa studni głębinowej. 

Stacja Uzdatniania Wody - Komorów

Zainwestowaliśmy także w rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie. Dokonaliśmy zakupu działki nr 403/2 położnej w Komorowie-Wsi, na której wykonaliśmy nowe ujęcie wody - studnię głębinową. Zgodnie z projektem robót geologicznych został wykonany odwiert o głębokości 94 m, o planowanym zasobie eksploatacyjnym na poziomie 160 m3 /h. Miejsce na studnię wybrano po przeprowadzeniu niezbędnych analiz i badań geologicznych, w wyniku czego zdefiniowano miejsce na wysokowydajne ujęcie wody o bardzo dobrej jakości. Planujemy jeszcze budowę przewodu wody surowej, wraz z obudową studni. 

Odprowadzanie ścieków

W gminie Michałowice funkcjonują dwa rejony kanalizacyjne :

 • Reguły – Michałowice –Michałowice Wieś - Opacz-Kolonia - Opacz Mała
 • Komorów – Granica - Nowa Wieś - Pęcice – Pęcice Małe – Sokołów - Suchy Las

Doprowadzoną kanalizację sanitarną ma ponad 96% budynków mieszkalnych gminy. Ścieki z terenu gminy Michałowice są pompowane przy pomocy przepompowni ścieków do Oczyszczalni Ścieków w Pruszkowie, która została oddana do eksploatacji w 1984 roku, a jej właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Jest to  obecnie obiekt bardzo nowoczesny - przeszedł szereg modernizacji, jak również poważną rozbudowę, która miała dostosować oczyszczalnię do potrzeb miasta, jak również ościennych gmin.

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA
Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną zapewnia przez stacje energetyczne system krajowy . Podstawowe zasilanie 110/15 kV następuje z Ursusa, rezerwowe zasilanie z Pruszkowa i drugie przygotowywane z Raszyna. Zapewnienie gminie Michałowice dostatecznych ilości i pewności dostaw mocy uzależnione jest od stanu sieci i możliwości stacji przekaźnikowych. 

 

GAZ SIECIOWY

Gaz sieciowy (ziemny wysokometanowy) jest wykorzystywany w gminie do celów bytowo - gospodarczych i w działalności gospodarczej. Zasilanie odbywa się ze stacji w Regułach przez rurociąg przesyłowy (65 mm) oraz drugostronnie z Raszyna, ulicą Polną w Opaczy-Kolonii. Rozdzielnia gazu w Pruszkowie realizuje poprawę zasilania poprzez wymianę gazociągu na polietynowey o większej średnicy. Z gazu sieciowego korzysta większość mieszkańców, tj. ok. 95% ich ogółu, w tym 85% użytkuje gaz do celów grzewczych (dane z 2012 r.). Jednostkowe zużycie gazu na cele grzewcze ulega sezonowym wahaniom, uzależnionym od temperatur zewnętrznych w okresach zimowych. Przeciętna wielkość ogrzewanego mieszkania wynosi ok. 145 m² powierzchni użytkowej. Zużycie gazu na pozostałe cele jest względnie ustabilizowane. Nie występują żadne trudności w zapewnieniu dostaw.

Obecnie Rozdzielnia Gazu w Pruszkowie przeprowadza modernizację starej sieci i wymianę na nową. Proces modernizacji sieci gazowej jest konsultowany i uzgadniany z Gminą Michałowice.

Występująca w gminie struktura nośników energii do celów grzewczych pozwala korzystnie obniżyć poziom emisji spalin. Problemem do rozwiązania w najbliższym czasie jest wymiana starej sieci gazowej budowanej około 30 lat temu (sieć uliczna i przyłączeniowa).

SUW Pęcice
SUW Pęcice
Stacja Uzdatniania Wody
Stacja Uzdatniania Wody
Stacja Uzdatniania Wody
Stacja Uzdatniania Wody
inwestycje w gminie_sieć kanalizacji sanitarnej
inwestycje w gminie_sieć kanalizacji sanitarnej